شرکت سایه پردیس

      
تابلو...
انواع تابلوهای تزئینی همراه با گلدان قابل اجرا در پارک ها و معابر شهری مناسب جهت...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+18 rating, 26 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
نرده...
نرده های بتنی طرح چوب قابل اجرا در پارک ها و معابر شهری مناسب جهت معابر شهری،...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+27 rating, 33 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
آلاچیق نو...
آلاچیق با دیوار طرح چوب و قطر ۵ متر مشخصات کلی آلاچیقهای بتنی طرح چوب ساخت شرکت ...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+57 rating, 93 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
آلاچیق نو...
آلاچیق با نیمکت داخلی و قطر ۴/۳ متر مشخصات کلی آلاچیقهای بتنی طرح چوب ساخت شرکت...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+21 rating, 25 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
آلاچیق نو...
آلاچیق با سکو و قطر ۴/۳ متر مشخصات کلی آلاچیقهای بتنی طرح چوب ساخت شرکت  : ۱ _ اسکلت...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+26 rating, 32 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
آلاچیق نو...
انواع آلاچیق ها مشخصات کلی آلاچیقهای بتنی طرح چوب ساخت شرکت  : ۱ _ اسکلت فلزی  آلاچیق...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+22 rating, 38 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
کباب پز...
کباب پزهای مختلف جهت پارک ها و فضای سبز و ساحل مقاوم در مقابل حرارت تمام بتن با...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+50 rating, 68 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
نیمکت...
انواع نیمکت های تزئینی قابل اجرا در پارک ها و معابر شهری مناسب جهت دانشگاه ها،...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+16 rating, 32 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more
سایر قطعا...
سایر قطعات بتنی طرح چوب ساخت شرکت : ۱_ نیمکت سه نفره ۲_ میز شطرنج ۳_ کباب پز ۴_ تیر...
more info
delete
خوشم نیامدخوشم آمد (+19 rating, 31 votes)
Loading ... Loading ...
rate this post date read more